Privacy policy

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

I. 1. informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna geven wij informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website www.wesco-shop.nl. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd en die u, indien van toepassing, kunnen identificeren, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke rechtspersoon op grond van artikel 4, lid 7, van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) is Wesco International B.V., Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht, Nederland. Voor meer informatie zie onze Impressum. U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris Guido Aßhoff op gegevensbescherming@wesco-shop.nl en onder de gegevens in het impressum.

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de in dit verband verzamelde gegevens nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod gebruik willen maken van gecontracteerde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierna uitvoerig informeren over de respectievelijke processen. We zullen ook de gedefinieerde criteria voor de opslagperiode vermelden.

(5) Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, gebruiken we standaard encryptietechnologie zoals https/SL/TLS. Dit zorgt ervoor dat alle informatie die u op onze website invoert, veilig aan ons wordt doorgegeven. Dit geldt natuurlijk ook als wij gegevens overdragen aan derden, zoals uw betalingsgegevens aan onze betaaldienstverlener.

 2. Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

a) Het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 van de DPA,

b) Recht op correctie van hun persoonsgegevens indien deze onjuist zijn Art. 16 van de DPA,

c) Recht op verwijdering indien het doel van de verwerking van uw gegevens niet meer bestaat en er geen opslagverplichtingen meer zijn Art. 17 DSGVO,

d) Recht om de verwerking te beperken onder de voorwaarden van artikel 18 DSGVO,

e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 21 van de DPA, indien de verwerking plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, van de DPA

f) Recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20 DSGVO.

U kunt deze rechten tegen ons doen gelden. Gebruik de contactgegevens hierboven onder 1.

(2) U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De toezichthoudende autoriteit die toezicht houdt is:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG
NEDERLAND   
Tel: 0031-(0)70-8888 500
Fax: 0031-(0)70-8888 501           
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

(3) Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet om onze legitieme belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, veilig te stellen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Zodra u gebruik heeft gemaakt van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt niet als de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor dit doel.

3. Het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

(1) Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie stuurt, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO):

- IP-adres
- Datum en tijd van de aanvraag
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)

- toegangsstatus/HTTP-statuscode
- hoeveelheid overgedragen gegevens
- website waarvan de aanvraag afkomstig is
- besturingssysteem van de browser en zijn interface
- taal en versie van de browsersoftware.

(2) Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

4. Opmerkingen over het gebruik van cookies

(1) Naast de gegevens/informatie zoals beschreven onder 3., worden er bij gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn bestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf die is toegewezen aan de browser die u gebruikt en via welke informatie naar de site stroomt die de cookie instelt. Deze informatie kan persoonlijk zijn.

De cookies die wij gebruiken kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om ons internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken, bijvoorbeeld om u te herkennen bij uw volgende bezoek, om de structuur van de website of het downloaden ervan te versnellen, om taalinstellingen of winkelmandjes op te slaan.

(2) Welke cookies zijn beschikbaar?

In het kader van de wet op de gegevensbescherming wordt een onderscheid gemaakt tussen absoluut noodzakelijke cookies, functionele cookies, prestatiecookies en cookies van derden (cookies van derden).

Absoluut noodzakelijke cookies zijn nodig om een website te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde functionaliteiten niet worden gegarandeerd, bijvoorbeeld dat acties die tijdens een bezoek worden ondernomen (bijv. tekstinvoer of winkelwagenfunctie) behouden blijven, zelfs bij het navigeren tussen afzonderlijke pagina's van de website.

Functionele cookies stellen een website in staat om reeds ingevoerde of gemaakte informatie op te slaan (zoals gebruikersnaam, taalkeuze of locatie-informatie) en om de gebruiker gepersonaliseerde functies aan te bieden die zijn aangepast aan het gebruik van de website. Deze cookies verzamelen over het algemeen anonieme informatie, maar evalueren uw gedrag op de website niet.

Prestatiecookies verzamelen informatie over het daadwerkelijke gebruik van een website - bijvoorbeeld welke pagina's en met welke frequentie een gebruiker deze bezoekt. Deze cookies slaan in principe geen informatie op waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd of de evaluatie is gebaseerd op de analyse van een geanonimiseerde dataset. De verzamelde informatie is geaggregeerd en anoniem. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de functionaliteit of inhoud van een website en daarmee de gebruikerservaring voor de klant te verbeteren.

Cookies van derden (cookies van derden) worden bijvoorbeeld door reclameproviders of sociale netwerken geplaatst. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om social plugins te integreren in netwerken zoals Facebook op onze website en/of voor online marketingdoeleinden (tracking/retargeting), om de verschijningsfrequentie van een advertentie te bepalen of om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt over het algemeen gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie hieronder worden toegelicht:

- Sessiecookies (plus b)
- Permanente cookies (plus c).

b) Sessiecookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verzoeken van uw browser toe te wijzen aan een gemeenschappelijke internetsessie. Dit stelt ons in staat om uw computer te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden na een bepaalde periode verwijderd, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de eveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO, aangezien wij een legitiem belang hebben bij het opslaan van cookies voor de technische werking van de website. Dit omvat de vereenvoudiging van het communicatieproces, de technische foutvrije uitvoering en een geoptimaliseerde dienstverlening. Voor zover wij of onze dienstverleners cookies opslaan voor andere doeleinden, zoals de analyse van uw gebruik van onze website, wordt het gebruik van dergelijke cookies afzonderlijk beschreven in de betreffende verwerking. Als we met uw toestemming cookies gebruiken, zoals cookies van derden voor online marketing en retargeting, kunt u uw toestemming voor de toekomst intrekken.

(4) Gebruikte cookies

Wij gebruiken de volgende cookies op onze websites:

Vereist cookies:

COOKIE NAAM

SESS# Session Cookie

Cookie Doel Beschrijving: Behoudt de status van de gebruiker voor alle paginaverzoeken.

x-ua-device sessie koekje

Cookie Doel Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen wat voor soort apparaat of browsersoftware de bezoeker gebruikt - dit maakt het mogelijk om de site dienovereenkomstig te formatteren.

prestatiecookies

_ga

Opslagtermijn 2 jaar Deze cookies maken gebruik van de diensten van Google (bijv. Google Analytics, Google reCaptcha). Cookie Doel Beschrijving: Registreert een unieke ID, die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren om bezoekers die terugkeren naar de website te kunnen volgen. Gegevensoverdracht naar Google USA

tegen in

Opslagduur 1 dag

Wordt door Google Analytics gebruikt om het aanvraagpercentage te beperken. Gegevensoverdracht naar Google USA

_gid

Opslagduur 1 dag

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische informatie te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Gegevensoverdracht naar Google USA

marketingcookies

_fbp

Opslagtermijn 3 maanden

Gebruikt door Facebook om een reeks reclameproducten te tonen, zoals realtime biedingen van externe adverteerders. Gegevensoverdracht naar Facebook USA.

_gcl_au

Opslagtermijn 3 maanden

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de effectiviteit van advertenties op websites die hun diensten gebruiken. Gegevensoverdracht naar Google USA

advertenties/ga-publieken

Opslagduur pixel sessie

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers te reïntegreren die kunnen overstappen naar klanten op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.

voor

Opslagtermijn 3 maanden

Gebruikt door Facebook om een reeks reclameproducten te tonen, zoals realtime biedingen van externe adverteerders.

pagead/1p-gebruikerslijst/#

Opslagduur pixel sessie / pixel tracker

testcookie

Opslagduur 1 dag

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

tr

Opslagduur pixel sessie

Gebruikt door Facebook om een reeks reclameproducten te tonen, zoals realtime biedingen van externe adverteerders.

5. Hosting

(1) Onze website wordt extern gehost. De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte- en databankdiensten, veiligheidsdiensten en technisch onderhoud en service, met het oog op de exploitatie van dit online aanbod.

(2) Onze hostingprovider, de firma Hetzner GmbH, verwerkt alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de onlineshop worden verzameld, zoals hieronder beschreven. Onze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De basis van de hosting is ons legitiem belang bij een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in combinatie met Art. 28 DSGVO.

 

6. Het verzamelen en gebruiken van gegevens voor contractverwerking, het openen van een klantenrekening en andere vragen

(1) Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u ons deze informatie verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of wanneer u vrijwillig een klantaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de verwerking van het contract, of voor de verwerking van uw contactpersoon of het openen van een klantenrekening en u kunt de bestelling niet voltooien en/of een rekening openen zonder hun indicatie, of de contactpersoon sturen. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren.

(2) Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt voor de contractverwerking en de afhandeling van uw aanvragen. Na volledige verwerking van het contract of het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking. Na afloop van de bestaande bewaartermijnen, bijvoorbeeld op grond van het fiscaal of handelsrecht, zullen wij uw gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij het recht hebben om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door gebruik te maken van een functie in de daarvoor bestemde klantaccount.

 

7. Verwerking van gegevens namens ons

Voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van onze webwinkel, geven wij uw gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan, hetzij omdat er een verwerkingsvergunning (art. 6 DSGO) beschikbaar is, hetzij omdat de gegevens worden doorgegeven aan bedrijven die in opdracht van ons als verwerker optreden. De contractverwerkers die wij gebruiken zijn met name Spark+Sparkling GmbH Werbeagentur, Hilsmannweg 23, 59755 Arnsberg (Duitsland), Hetzner Online GmbH (Duitsland), Google Ltd. Ierland. Verder maken we gebruik van de diensten van CleverReach GmbH, Rastede voor campagnemanagement (nieuwsbrief). De in opdracht gegeven bedrijven zijn aan onze standaard gebonden door een contract voor orderverwerking of door EU standaard contractclausules.

 

8. Overdracht van gegevens met het oog op de uitvoering van het contract

Om het contract na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste rederij om onze contractuele verplichtingen na te komen. Afhankelijk van de in het bestelproces geselecteerde betalingsdienstaanbieder geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de bank die met de inning van de betaling belast is en, indien van toepassing, aan de door ons geselecteerde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienst voor de verwerking van de betalingen. In sommige gevallen kunnen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf verzamelen als u daar een rekening opent. In dit geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens inloggen bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u ons tijdens het bestelproces toestemming heeft gegeven om dit te doen, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzendprovider, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen om de levering aan te kondigen of te coördineren. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens of rechtstreeks naar de verzendprovider op het onderstaande contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

DHL Parcel Ltd
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Deutschland.

Koninklijke PostNL B.V.
Prinses Beatrixlaan 23   
2595 k 's-Gravenhage
Nederland

 

9. Verzending van de nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u regelmatig informeren over ons bedrijf en haar aanbiedingen. Wij behouden ons ook het recht voor om bestaande klanten te informeren over soortgelijke producten en diensten, voor zover dit wettelijk is toegestaan. De geadverteerde categorieën van goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd of komen overeen met het aanbod van onze onderneming.

(2) De inschrijving voor onze nieuwsbrief gebeurt via het inschrijvingsformulier op de website.

(3) Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor de verzending van de nieuwsbrief. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres voor de verzending van de nieuwsbrief. In overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DS-GVO is de wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief uw toestemming.

(4) U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, door een e-mail te sturen naar info@wesco-shop.nl of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in het impressum.

(5) Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De leverancier van dit gereedschap is CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de CleverReach-servers in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verstuurd, stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. We kunnen onder andere analyseren hoeveel ontvangers het bericht in de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversie-tracking kan ook worden geanalyseerd of er een voorgedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief. We analyseren deze gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO (legitiem belang) om ons nieuwsbrief aanbod aan te passen aan uw behoeften (vooral inhoud) en om onze marketing te optimaliseren. Voor meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach nieuwsbrieven kunt u terecht op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/

De gegevensverwerking in verband met de verzending van de nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de nieuwsbrief te annuleren. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Als u niet wilt dat CleverReach uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link. Anders kunt u een passend bericht sturen naar info@wesco-shop.nl.
De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en zullen worden verwijderd
van onze servers en van de servers van CleverReach nadat de nieuwsbrief is geannuleerd. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast. Voor meer details verwijzen wij u naar het CleverReach
 privacybeleid op https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/

We hebben een contract gesloten met CleverReach voor het in opdracht verwerken van gegevens en implementeren de eisen van de gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van CleverReach volledig.

 

10. Integratie van YouTube-video's

(1) We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "extended data protection mode", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker worden overgedragen aan YouTube als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) met als doel het verstrekken van op behoeften gebaseerde reclame en het informeren van andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. De verwerking vindt plaats op basis van een legitiem belang conform art. 6 lid 1 lit. F. DSGVO om u aanvullende inhoud met betrekking tot ons bedrijf te kunnen presenteren en om onze website voor u informeler te maken.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

11. Gebruik van gegevens met betaalmethode "aankoop op rekening“

Wij bieden u de speciale betaalmethode "aankoop op rekening" aan. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, zal Arvato Finance B.V., K.R. Poststraat 66, 8441 ER Heerenveen, Nederland, uw contractgegevens controleren en u vragen naar uw betalingshistorie en een wiskundig-statistische beoordeling van uw kredietwaardigheid. Dit onderzoek is uitsluitend bedoeld om de te sluiten koopovereenkomst uit te voeren en veilig te stellen. Uw gegevens zullen worden beschermd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Het zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst of als dit wettelijk verplicht is. Door de betaalmethode "aankoop op rekening" te selecteren gaat u akkoord met dit verzoek.

De vordering tot betaling van de koopsom wordt gecedeerd aan Arvato Finance B.V., K.R. Poststraat 66, 8441 ER Heerenveen, Nederland (cedent) na het sluiten van de koopovereenkomst tussen u en ons en onder voorbehoud van aanvaarding door de cedent. U wordt hiervan op de hoogte gebracht met de factuur. Wij blijven echter uw contractuele partner en blijven dus aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. In geval van cessie kan de betaling van de koopprijs slechts bevrijdend aan Arvato Finance B.V. worden gedaan. Wij stellen u hierbij op de hoogte van bovengenoemde opdracht.

 

12. Integratie Trustpilot

Om ons Trustpilot-keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om na een bestelling Trustpilot-producten aan te bieden aan kopers, is het Trustpilot-logo op deze website geïntegreerd.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze producten. Trustpilot en de diensten die op deze website worden geadverteerd, worden aangeboden door Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5e verdieping, 1112 Kopenhagen, Denemarken.
Bij het oproepen van Trustpilot slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site.
Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trustpilot doorgegeven als u hiermee heeft ingestemd, besluit om de producten van Trustpilot te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al heeft geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trustpilot van toepassing.

Meer informatie over het aanbod van Trustpilot is te vinden op https://de.legal.trustpilot.com/index.

 

13. Verzenden van evaluatieherinneringen per e-mail

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, sturen wij uw e-mailadres naar Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5e verdieping, 1112 Kopenhagen, Denemarken, https://nl.trustpilot.com , noreply.invitations@trustpilot.com , zodat zij u per e-mail een evaluatieherinnering kunnen sturen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar onderstaande contactgegevens of rechtstreeks naar Trustpilot.

 

14. Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Voor de analyse van de website maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (www.google.de). Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale en eerlijke presentatie van ons aanbod. Google Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.
U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http:
//tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deAlternativ naar de browser-plugin kunt u deze link aanklikken om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Een opt-out cookie wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

 

15. Reclame via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing
Wij gebruiken Google Adwords om deze website te promoten in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website door Google het zogenaamde remarketingcookie ingesteld, die automatisch op basis van de bezochte pagina's en met behulp van een pseudoniem cookie-id reclame op basis van interesse mogelijk maakt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan alle andere belangen, bij de optimale marketing van onze producten en diensten via onze website.

Verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw web- en app-browsinggeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat de informatie van uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens het surfen op onze website, zal Google uw informatie samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om lijsten met doelgroepen te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de) Het Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

U kunt de remarketingcookie deactiveren via deze link. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om meer te weten te komen over het gebruik van cookies en om uw instellingen aan te passen.

Facebook Pixel, Remarketing en Aangepast publiek

We gebruiken de conversie pixel van het sociale netwerk Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Enerzijds stelt het gebruik van de pixel ons in staat om op basis van gepseudonimiseerde gegevens, die via de Facebook-pixel of uw gebruiksgedrag op Facebook en Instagram worden verzameld, doelgroepen voor de advertenties op deze social media-kanalen te definiëren en te plaatsen. Hierbij streven we ernaar om alleen inhoud weer te geven waarin u daadwerkelijk geïnteresseerd bent. Het is voor ons niet mogelijk om u persoonlijk te identificeren op basis van de getoonde gegevens, aangezien wij alleen statistische gegevens ontvangen zonder verwijzing naar een specifieke persoon. Dit geldt ook voor gegevens die Facebook ons ter beschikking stelt in het kader van de Facebook Insights-functionaliteit. Dit geeft ons de mogelijkheid om de effectiviteit van onze reclamemaatregelen statistisch te evalueren.

Als u Facebook of Instagram gebruikt, bestaat de mogelijkheid dat Facebook/Instagram betrekking heeft op uw gebruik van onze website.
Informatie over de uitvoering van de regelgeving inzake gegevensbescherming is te vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Hier heeft u de mogelijkheid om de functionaliteit van de conversiecookie uit te schakelen.

 

Gebruik van Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense. Het is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, voor de integratie van advertenties. Google AdSense maakt gebruik van cookies. Dit zijn bestanden die Google in staat stellen om de gegevens over uw gebruik van onze website te analyseren. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van webbakens, niet-zichtbare afbeeldingen die Google in staat stellen om klikken op deze website, verkeer op deze en soortgelijke informatie te analyseren.

De via cookies en web beacons ontvangen informatie, uw IP-adres en de levering van reclameformaten worden naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze verzamelde informatie eventueel aan derden doorgeven indien dit wettelijk verplicht is of indien Google opdracht geeft tot gegevensverwerking aan derden. Google zal echter uw IP-adres samenvoegen met de andere opgeslagen gegevens.

Door het maken van de juiste instellingen in uw internetbrowser kunt u voorkomen dat de genoemde cookies op uw PC worden opgeslagen. Dit kan echter betekenen dat de inhoud van deze website niet meer in dezelfde mate kan worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

16. Gebruik maken van Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website om onze website, in het bijzonder onze webshop, te beschermen tegen SPAM, misbruik, b.v. een groot aantal geautomatiseerde zoekopdrachten en geautomatiseerd zoeken (b.v. beeldschermschrapen). Deze verwerking is gebaseerd op een legitiem belang van onze kant in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, aangezien wij er belang bij hebben om ons internetaanbod te beschermen tegen misbruik van geautomatiseerde toepassingen, zoals spionage, en van SPAM, om een permanente en onberispelijke werking te garanderen.

Voor dit doel maken we gebruik van de service reCaptcha, geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

reCAPTCHA is software die controleert of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in de online shop) door een mens of door een geautomatiseerd programma (bot) wordt gedaan. Voor dit doel maken we een verbinding met de applicatie-interface (API) van Google op het moment dat onze website wordt benaderd, zodat de bovengenoemde verificatie kan plaatsvinden. Voor dit doel worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan Google Ireland. Google ontvangt uw IP-adres al wanneer de verbinding tot stand komt.

Afhankelijk van de versie van de reCaptcha die u gebruikt, zal uw gedrag worden geanalyseerd met behulp van verschillende functies om uit te sluiten dat u een bot bent. Deze analyse begint op het moment dat u onze website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, de tijd die de bezoeker van de website op de website doorbrengt en/of de muisbewegingen van de gebruiker). Gegevens worden uitsluitend doorgegeven om onze website en de functionaliteiten ervan te beschermen tegen oneigenlijke verwerking door derden en dus uit ons gewettigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Een verder gebruik van uw gegevens is niet bedoeld. Hoewel we informatie ontvangen van Google over het gebruik van reCaptcha. We kunnen deze informatie niet toewijzen aan een natuurlijk persoon.

Mocht Google Ierland uw gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, dan is Google verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u aan het einde van dit hoofdstuk.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een analyse plaatsvindt.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie

volgende links:

https://policies.google.com/privacy?hl=de en

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

II. Toepassingen

Dank u voor uw interesse in WESCO. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hierna zullen wij u in detail informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan wanneer u solliciteert naar een baan in ons bedrijf.

1. informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens in het geval van een aanvraag in ons bedrijf, die u schriftelijk of per e-mail kunt sturen. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd en waarmee u kunt worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. In het geval van sollicitaties omvat dit bijvoorbeeld verdere gegevens over uw kwalificaties, zoals referenties en, als u ons deze toestuurt, foto's van uw sollicitatie, gegevens over uw burgerlijke staat en uw andere persoonlijke status.

(2) De verantwoordelijke rechtspersoon op grond van artikel 4, lid 7, van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) is Wesco International B.V., Villa California Building, Escudostraat 2, NL-2991 XV Barendrecht-Rotterdam. Voor meer informatie zie onze impressum. U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris Guido Aßhoff op gegevensbescherming@wesco-shop.nl en onder de gegevens in het impressum.

(3) Bij het indienen van een aanvraag, met name per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw adres- en contactgegevens en de bijgevoegde aanvraagdocumenten) door ons opgeslagen om uw aanvraag binnen de aanvraagprocedure te kunnen beoordelen. Details over de verwerking van uw gegevens vindt u onder punt 3.

 2. Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

a) Het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 van de DPA,

b) Recht op correctie van hun persoonsgegevens indien deze onjuist zijn Art. 16 van de DPA,

c) Recht op verwijdering indien het doel van de verwerking van uw gegevens niet meer bestaat en er geen opslagverplichtingen meer zijn Art. 17 DSGVO,

d) Recht om de verwerking te beperken onder de voorwaarden van artikel 18 DSGVO,

e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 21 van de DPA, indien de verwerking plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, van de DPA

f) Recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20 DSGVO.

(2) U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30  
2594 AV DEN HAAG      
NEDERLAND 
Tel: 0031-(0)70-8888 500
Fax: 0031-(0)70-8888 501                                       
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

(3) Voor zover wij persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen, die zwaarder wegen dan andere belangen, veilig te stellen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst (art. 21 DSGVO). Er bestaat een recht van bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie en die zwaarder wegen dan ons belang bij de verwerking van uw gegevens. Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

3. Het verzamelen van persoonsgegevens voor toepassingsdoeleinden

(1) Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op het uitvoeren van een sollicitatieprocedure met het oog op het beoordelen van uw sollicitatie met het oog op het eventueel aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 26, lid 1, in samenhang met paragraaf 8 zin 2 BDSG.

(2) Indien wij met u een arbeidsovereenkomst sluiten (er wordt een arbeidsverhouding aangegaan), kunnen wij in overeenstemming met § 26 (1) BDSG de reeds ontvangen persoonsgegevens verwerken met het oog op het aangaan en uitvoeren van de arbeidsverhouding, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsverhouding of voor de uitoefening of vervulling van de rechten en plichten van de belangenbehartiging of van de werknemers die voortvloeien uit een wet of een collectieve arbeidsovereenkomst.

(3) Voor zover wij uw sollicitatiegegevens na afloop van een sollicitatieprocedure willen blijven gebruiken, bijvoorbeeld om uw gegevens op te nemen in een kandidatenpool en om u in de toekomst een aanbod te kunnen doen om een arbeidsovereenkomst af te sluiten, gebeurt dit uitsluitend op basis van uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 sub a DSGVO.
(4) Voor zover wij in het kader van de aanvraagprocedure door u verstrekte publiekelijk toegankelijke informatie in professionele sociale media netwerken verzamelen en verwerken, gebeurt dit uitsluitend op basis van ons rechtmatige belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub e. DSGVO.

4. Welke gegevens we verwerken

Wij verwerken gegevens in verband met uw aanvraag. Dit kunnen algemene gegevens over u zijn (zoals naam, adres en contactgegevens), informatie over uw beroepskwalificaties en opleiding, alsmede informatie over verdere beroepsopleiding, of andere informatie die u ons in verband met uw sollicitatie toestuurt of gegevens die wij in de loop van een sollicitatiegesprek ontvangen en verwerken.

Daarnaast kunnen wij informatie verwerken die u openbaar heeft gemaakt en die verband houdt met uw beroep, zoals een profiel op professionele social media netwerken.

5. Verwerking van gegevens namens ons

Als onderdeel van de werking van onze elektronische verwerkingssystemen kunnen we gebruik maken van individuele componenten, bijvoorbeeld opslagruimte in de cloud, om de prestaties van onze systemen te verhogen en een grotere verwerkingszekerheid te garanderen. We gebruiken geen applicatie-instrumenten of iets dergelijks. Alle externe dienstverleners die in het kader van hun activiteiten (bijvoorbeeld in het kader van de zorg en het onderhoud van onze systemen) toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn door middel van contracten voor de verwerking van bestellingen gebonden aan onze normen op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Verwijdering van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de beslissing om een geadverteerde vacature in te vullen, dus in de regel tot het einde van de sollicitatieprocedure. Om redenen van antidiscriminatie verwijderen wij uw gegevens definitief 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. Tot die tijd verwerken wij uw gegevens vanuit ons legitieme belang bij een eventuele gerechtelijke vervolging door een aanvrager.

In het geval van ongevraagde sollicitaties en geen bestaande vacature, zullen wij uw gegevens verwijderen op het moment van annulering.

Voor zover er geen arbeidsverhouding tussen ons tot stand komt, bewaren wij uw gegevens onder de voorwaarde van een effectieve toestemming voor opname in onze kandidatenpool tot het moment van herroeping van uw toestemming.

 

III. Prijsvragen en promoties

1. informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder geven wij informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij de uitvoering van prijsvragen en andere promoties door Wesco International B.V., Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht, Nederland. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die voor u persoonlijk identificeerbaar zijn en die u kunt identificeren, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke rechtspersoon op grond van artikel 4, lid 7, van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) is Wesco International B.V., Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht, Nederland. Voor meer informatie zie onze impressum.

U kunt contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming, de heer Guido Aßhoff, op gegevensbescherming@wesco-shop.nl en onder de gegevens in het impressum.

(3) Indien wij gebruik willen maken van gecontracteerde dienstverleners voor individuele functies van ons aanbod of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierna in detail informeren over de respectievelijke processen. We zullen ook de gedefinieerde criteria voor de opslagperiode vermelden.

2. Deelname aan prijsvragen en promoties

U kunt deelnemen aan prijsvragen en promoties die door WESCO International worden georganiseerd door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken in overeenstemming met de respectieve deelnamevoorwaarden. In de regel verzamelen en verwerken wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen wanneer er een prijs wordt uitgeloot. Daarnaast kunnen andere gegevens over uw persoon worden verzameld, bijvoorbeeld uw adres, om u indien nodig een prijs te kunnen toesturen.
Aangezien in geval van twijfel een loterij of een prijs wordt aangeboden in onze wedstrijden, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens een contractuele basis in de zin van Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Bovendien is er ook een legitiem belang bij de verwerking van uw gegevens om aan onze verplichting tegenover u te kunnen voldoen, voor zover u een prijs heeft gewonnen.

Voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor marketing of marktonderzoek, in het bijzonder voor het verzenden van reclamemateriaal, zullen wij uw gegevens alleen gebruiken als u hiermee heeft ingestemd of, bijvoorbeeld in het geval van postverzendingen, als er een gerechtvaardigd belang is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f).

In het geval van wedstrijden op het internet, met name op sociale-mediakanalen, kunnen verdere gegevens door ons of door de sociale-mediaplatforms worden verzameld en verwerkt. Wij wijzen hierop in de bijbehorende wedstrijd.

3. Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

- Recht van toegang (artikel 15 van de DPA),
- Recht op correctie of verwijdering (artikelen 16 en 17 van de DPA),
- Recht om de verwerking te beperken (artikel 18 van de DPA),
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 van de DPA),
- Recht om gegevens door te geven (artikel 20 van de DPA).

(2) U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV DEN HAAG     
NEDERLAND   
Tel: 0031-(0)70-8888 500    
Fax: 0031-(0)70-8888 501   
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

4. Verzet of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vanaf het moment dat wij deze ontvangen.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, wat door ons in de volgende beschrijving van de functies wordt beschreven. In het geval van een dergelijk bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonlijke gegevens niet op dezelfde manier mogen verwerken als wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende redenen tonen die bescherming verdienen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken door gebruik te maken van de onder 1 genoemde contactgegevens.

5. Verwijdering van uw gegevens

Wij verwijderen uw gegevens in principe als het doel van de verwerking niet meer van toepassing is, als u uw toestemming heeft ingetrokken en als de wettelijke verplichtingen om uw gegevens te verwerken of op te slaan niet meer van toepassing zijn. In het geval van prijsvragen verwijderen wij de gegevens over het algemeen een maand na de bekendmaking van de winnaars, tenzij u akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden of wij een legitiem belang hebben bij de verwerking ervan. Als u bijvoorbeeld hebt deelgenomen aan een social media wedstrijd waarin u inhoud van onze kanalen deelt of linkt, is het mogelijk dat wij geen directe invloed hebben op de verspreiding van alle inhoud. Wij wijzen u er daarom op dat u mogelijk ook contact moet opnemen met de exploitant van het betreffende platform.

 

Status 20.4.2020