Direct kopen bij de fabrikant     —     Originele onderdelen     —     Regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen     —     Vanaf €50 geen verzendkosten in NL en BE

Privacy policy

Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke is:
Wesco International BV
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Duitsland


info@wesco-shop.com

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.


1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.


 HOSTING

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd in het kader van de verwerking voor ons. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.


2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTAFWIKKELING EN CONTACTMOMENTEN


2.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTBEHEER

Ten behoeve van de contractafwikkeling (incl. navraag naar en afhandeling van eventuele bestaande garantie- en prestatieaanspraken alsmede eventuele wettelijke actualiseringsverplichtingen) conform artikel 6 lid 1 sub b AVG verzamelen wij persoonsgegevens indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract te verwerken en wij de bestelling niet kunnen verzenden zonder de specificatie ervan. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende delen van deze verklaring over gegevensbescherming. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub c AVG gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


2.2 KLANT ACCOUNT

Voor zover u door het openen van een klantenrekening overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG uw toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van de klantenrekening en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien. Na verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


2.3 CONTACT

In het kader van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens om uw aanvragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG, indien u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Na de volledige verwerking van uw aanvraag worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


3. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE VERZENDING

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Hetzelfde geldt voor de doorgifte van gegevens aan onze producenten of groothandelaren in de gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping). Deze worden beschouwd als vervoerders in de zin van deze privacyverklaring.


 GEGEVENSOVERDRACHT NAAR VERZENDINGSDIENSTVERLENERS MET HET OOG OP DE KENNISGEVING VAN DE VERZENDING

Indien u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen, geven wij uw e-mail door aan de geselecteerde verzendingsdienstverlener in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG e-mailadres en Telefoonnummer zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving van de levering of de coördinatie.Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland


4. GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN DE BETALING

Wij werken samen met deze partners om de betalingen in onze online shop te verwerken: technische dienstverlener, kredietinstelling, betalingsdienstaanbieder.


4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE VERWERKING VAN TRANSACTIES

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode leveren we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking,of aan de toegewezen kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder verder, voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van de betaling. Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG. In sommige gevallen verzamelen betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zelf, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen heeft over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactoptie die in deze privacyverklaring wordt beschreven.


4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

Wij kunnen onze dienstverleners aanvullende informatie verstrekken die zij, samen met de informatie die nodig is om de betaling te verwerken, kunnen gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en om onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze eigen belangen.


5. RECLAME PER E-MAIL


5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF MET AANMELDING

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u op regelmatige basis onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid sub a AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 a AVG of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


5.2 VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verstuurd in het kader van een verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.


6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN


 ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies).
Wij maken gebruik van technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van de belangenafweging dienen de overheersende legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid sub f AVG.

Functionele-Cookies: Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functies van de website, bijvoorbeeld om een betere navigatiestroom op de website te suggereren, om gepersonaliseerde en relevante informatie weer te geven. (bijvoorbeeld “rentegebaseerde advertenties“).

Derdenpartij-Cookies: Deze cookies zijn bijvoorbeeld afkomstig van reclamepartners. De cookies van de partnerbedrijven bevatten geen persoonlijke gegevens. Gegevens worden alleen verzameld onder een gebruikers-ID pseudoniem.

Vereiste cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de werking van de website mogelijk te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen in de klantenzone of iets aan het winkelwagentje kunt toevoegen.

Daarnaast gebruiken wij technologie om de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn te vervullen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende delen van deze privacyverklaring.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende link: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in de privacyverklaring is beschreven.


7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Voor zover u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. De in dit kader verzamelde gegevens worden na afloop van het doel en het gebruik van de betreffende technologie door ons gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.


7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën over uw gebruik van onze website wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, gestuurd en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld met behulp van Google-technologieën, wordt het ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server overgebracht en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de desbetreffende technologie is gesloten tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google [http://policies.google.com/privacy?hl=nl].

 GOOGLE ANALYTICS

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser en informatie over uw gebruik van onze website), waarvan met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de verwerking van bestellingen door Google.

Voor de analyse van de website en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u via een Google Ads-advertentie op onze website aankomt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) worden verzameld, waarvan gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt.


7.2 GEBRUIK VAN FACEBOOK-DIENSTEN

 GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL

We gebruiken de Facebook-pixel in het kader van de technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd [http://www.facebook.com/facebookdublin/], 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland („Facebook (by Meta)“ bzw. “Meta Platforms Ireland“) zoals hieronder beschreven. De Facebook-pixel wordt gebruikt om automatisch gegevens te verzamelen en op te slaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons aangegeven gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of een nieuwsbriefregistratie), van waaruit gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt. Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website automatisch een cookie ingesteld door de Facebook-pixel, waardoor uw browser bij het bezoek aan andere websites automatisch wordt herkend aan de hand van een pseudoniem cookie-ID. Facebook (by Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en groepsreclame. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook en ontvangen alleen statistieken op basis van Facebook-pixels.
De informatie die automatisch wordt verzameld door Facebook-technologieën (by Meta) over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Als de overdracht van gegevens aan de VS onze verantwoordelijkheid is, is onze samenwerking gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook (by Meta) [http://www.facebook.com/policy.php].

 FACEBOOK ADS

We gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook (by Meta) en andere platformen. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook (by Meta) is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij de individuele gebruikers. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van gegevens en het doorsturen ervan naar Meta Platforms Ireland. De latere gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.


8. INTEGRATIE VAN DE TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen te tonen en om na een bestelling Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig winkelen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG, die zwaarder wegen dan onze belangen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (Trusted Shops), waarmee wij krachtens art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het navolgende over de wezenlijke inhoud van het contract overeenkomstig art. 26 lid 2 AVG.

De vertrouwensbadge wordt verstrekt binnen het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid door een Amerikaans-Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld. Het serverlogbestand wordt opgeslagen in een veiligheidsdatabank voor de analyse van veiligheidsanomalieën en uiterlijk 90 dagen na de aanmaak automatisch gewist of anoniem gemaakt. Dit dient het legitieme belang van ons en Trusted Shops conform art. 6 lid 1 sub f AVG ter voorkoming van misbruik en fraude, voor de optimalisatie van aanbiedingen en websites, alsmede voor een probleemloze werking van de website of de Trustbadge of andere widgets van Trusted Shops.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. Daartoe worden uit de bestelgegevens automatisch persoonsgegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van het product wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden ontcijferd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit dient om te controleren of u reeds voor diensten bij Trusted Shops GmbH bent aangemeld en is derhalve noodzakelijk voor de vervulling van onze en de doorslaggevende legitieme belangen van Trusted Shops bij het bieden van de in elk afzonderlijk geval aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten voor de evaluatie van transacties conform art. 6 lid 1 sub f AVG. In dat geval vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u zich nog niet voor de diensten heeft ingeschreven, zal u later de gelegenheid worden geboden dit voor de eerste maal te doen. Verdere verwerking na registratie hangt ook af van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Indien u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u contact opnemen met Trusted Shops GmbH, waarvan u de contactgegevens hier vindt, als u vragen hebt over gegevensbescherming of als u uw rechten wilt doen gelden. Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden op de volgende link [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz]. Onafhankelijk daarvan kunt u ook altijd contact met ons opnemen via de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid. Uw vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere persoon die verantwoordelijk is voor de beantwoording ervan.


9. SOCIAL MEDIA


 ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK (BY META), INSTAGRAM (BY META), PINTEREST

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven aan de betreffende sociale-media-exploitant conform art. 6 lid 1 sub a AVG, worden uw gegevens bij uw bezoek aan onze online aanwezigheden op de bovengenoemde sociale-media automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-operator, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieder. Mocht u toch hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Facebook by Meta [http://www.facebook.com/about/privacy/] is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (by Meta) wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook (by Meta)-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [http://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram (by Meta) [http://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server bij Meta Platforms , Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram (by Meta)-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Pinterest [https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy]is een aanbod van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.


10. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN


10.1 UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 * overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang
 * overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen
 * overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om
   * de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
   * een wettelijke verplichting na te komen
   * redenen van algemeen belang
   * rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 * overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
   * de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist
   * de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet
   * wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
   * u overeenkomstig artikel 21 AGV beywaar heeft gemaakt tegen de verwerking
 * overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
 * overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaarVoor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.


10.2 CONTACT

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens in onze colofon.

Functionaris voor gegevensbeschermingSilvia Neuhaus
Escudostraat 2
NL-2991 XV Barendrecht

Duitsland


gegevensbescherming@wesco-shop.nl

Verklaring inzake gegevensbescherming WESCO Talkmaster app
26-03-2021


Wij zijn zeer verheugd over uw belangstelling voor onze WESCO Talkmaster app (hierna: 'Talkmaster app') waarmee u ons product 'Talkmaster' kunt aansturen met uw mobiele eindapparaat. De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over hoe wij omgaan met uw gegevens.

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruiken van onze Talkmaster app. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als persoon en waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 lid 7 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de firma M. Westermann & Co. GmbH, Bahnhofstr. 205, D-59759 Arnsberg. Meer informatie vindt u in ons colofon. Onze functionaris voor gegevensbescherming, de mevrouw Silvia Neuhaus, kunt u bereiken via datenschutz@wesco.de en via de in het colofon vermelde contactgegevens.

(3) Wanneer u via mail contact met ons opneemt, worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te kunnen beantwoorden. Alle gegevens die wij in dit verband verzamelen worden door ons gewist, wanneer opslag niet langer noodzakelijk is, of wij beperken de verwerking hiervan, indien er wettelijk vastgelegde bewaartermijnen zijn.

(4) Wanneer wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierna in detail informeren over de betreffende processen. Wij vermelden daarbij ook de vastgelegde criteria m.b.t. de opslagduur.

2. Uw rechten

(1) U heeft ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u betreffen:

a) Recht van inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens, art. 15 AVG,

b) Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist zijn, art. 16 AVG,

c) Recht op wissing, wanneer het doeleinde voor de verwerking van uw gegevens is komen te vervallen en er geen bewaarverplichtingen meer zijn, art. 17 AVG,

d) Recht op beperking van de verwerking onder de voorwaarden van art. 18 AVG,

e) Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 21 AVG, wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 e of f AVG,

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG,

g) Recht om een gegeven toestemming in te trekken volgens art. 7 lid 3 AVG. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot aan de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerking.

U kunt deze rechten uitsluitend ten opzichte van ons claimen. Gebruik hiervoor a.u.b. de onder 1. vermelde contactgegevens.

(2) U heeft bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over ons met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
D-40213 Düsseldorf
Telefoon: +49 (0)211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

(3) Voor zover wij voor het behartigen van onze in het kader van de belangenafweging zwaarder wegende belangen persoonsgegevens zoals boven toegelicht verwerken, kunt u deze toestemming voor verwerking voor de toekomst intrekken. Wanneer de verwerking ten behoeve van direct marketing plaatsvindt, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals boven beschreven. Wanneer de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen een recht van bezwaar, wanneer er redenen zijn die met uw specifieke situatie verband houden. Na het uitoefenen van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat onze te beschermen gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking in het belang is van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Dat geldt niet, wanneer de verwerking ten behoeve van direct marketing plaatsvindt. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.

 

3. Verwerking van uw gegevens door derden

(1) Bij het gebruiken van de Talkmaster app worden uw persoonsgegevens in het kader van een zogenaamde opdrachtgegevensverwerking in onze opdracht verwerkt door de aanbieder van platform tuya.com, de firma Tuya Inc., 75 E Santa Clara St, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS. Tuya verwerkt de gegevens uitsluitend op binnen de Europese Unie opgestelde servers. Verder is Tuya door middel van EU-modelcontractbepalingen op het gebied van gegevensbescherming gebonden aan onze standaard. Meer informatie inzake de gegevensbescherming bij Tuya vindt u onder www.tuya.com 'Privacy Policy'. Basis voor het geven van de opdracht aan Tuya is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van de Talkmaster app conform art. 6 lid 1 sub f AVG in verbinding met art. 28 AVG.

(2) Verder geven wij uw gegevens uitsluitend verder, voor zover dat voor het onderhouden van de Talkmaster app noodzakelijk is en wij hiertoe juridisch bevoegd zijn, omdat wij ofwel een verwerkingstoestemming (art. 6 AVG) hebben ofwel de gegevens doorgeven aan in onze naam handelende bedrijven die voor ons als verwerker optreden.

 

4. Aanmaken van een account

(1) Om de Talkmaster app te kunnen gebruiken, moet u een account aanmaken. Daarbij dient u uw e-mailadres of uw mobiele telefoonnummer en het land waarin u gevestigd bent te vermelden. Om de Talkmaster app te kunnen gebruiken, sluit u hierdoor een gebruiksovereenkomst met ons. De verwerking van uw gegevens is voor het afsluiten en uitvoeren van de gebruiksovereenkomst noodzakelijk en vindt op basis van art. 6 lid 1 sub b) AVG plaats.

(2) Na het wissen van uw account of wanneer de gebruiksovereenkomst om andere redenen wordt beëindigd, worden uw gegevens slechts beperkt verder verwerkt. Na afloop van bestaande termijnen voor het bewaren van uw gegevens, bijv. op basis van belasting- of handelsrecht, worden deze door ons gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij het recht hebben tot een verdergaande verwerking van uw gegevens dan het oorspronkelijke doel. U kunt uw account te allen tijde wissen m.b.v. een hiervoor bedoelde functie in de instellingen van de Talkmaster app.

 

5. Gebruik van de Talkmaster app

(1) Indien u gebruik maakt van de functies voor feedback en het doen van voorstellen in de Talkmaster app, registreren wij uw e-mailadres, uw mobiele telefoonnummer en uw feedback-inhoud om uw problemen te kunnen oplossen en storingen snel te verhelpen. Juridische basis is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a) AVG, in verband met uw recht tot het intrekken van uw toestemming verwijzen wij naar punt 2 lid 1 g) van deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens; verder is de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van de gebruiksovereenkomst noodzakelijk en vindt op basis van art. 6 lid 1 sub b) AVG plaats.

(2) Alleen met de afzonderlijk aan u gevraagde en door u gegeven toestemming maakt de Talkmaster app gebruik van uw locatie en/of stuurt u berichten. Juridische basis is art. 6 lid 1 sub a) AVG, in verband met uw recht tot het intrekken van uw toestemming verwijzen wij naar punt 2 lid 1 g) van deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens. Informatie over uw locatie verwerken wij met het oog op distributieanalyse (analyseren van de geografische verspreiding van ons product ‘Talkmaster’). Wij sturen u berichten om u informatie te verstrekken over de Talkmaster app en/of de 'Talkmaster', zoals technische vernieuwingen, updates en de status van het apparaat en/of om u te informeren over wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens.

(3) Informatie die wij automatisch verzamelen

• Apparaatinformatie: om ervoor te zorgen dat u met uw mobiele apparaat (smartphone, tablet) d.m.v. de Talkmaster app kunt communiceren met uw 'Talkmaster' verzamelen en verwerken wij automatisch informatie over uw mobiele apparaat, inclusief MAC-adres, IP-adres, informatie over de WLAN-aansluiting, soort en versie van het besturingssysteem, versienummer van de toepassing, push-bericht-identificatie, logbestanden en informatie over het mobiele netwerk. Verder verzamelen wij automatisch informatie van uw Talkmaster, zoals apparaatnaam, apparaat-ID, online status, activeringstijd, firmware-versie en upgrade/actualiseringsinformatie. De verwerking van gegevens is in het belang van het uitvoeren van de gebruiksovereenkomst noodzakelijk en vindt op basis van art. 6 lid 1 sub b) AVG plaats. Dit is verder in het belang van het garanderen, verder ontwikkelen en verbeteren van de veiligheid en functies van de 'Talkmaster' en de Talkmaster app, wat een gerechtvaardigd belang van ons is volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG.

• Protocolgegevens: wanneer u onze app gebruikt, zouden de systeem- en uitzonderingsprotocollen geüpload kunnen worden.

• Door de 'Talkmaster' aangemaakte informatie: openen en afsluiten van de 'Talkmaster' inclusief datum en tijdstip d.m.v. de Talkmaster app, evenals de locatie van het product. Wij verwerken deze gegevens met het oog op een geanonimiseerde analyse van het gebruiksgedrag om ons product te kunnen verbeteren en samenhangen tussen productgebruik en productslijtage te kunnen vaststellen. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG.

 

6. Wissing van uw gegevens

Wij wissen uw gegevens altijd, wanneer het doel voor de verwerking is komen te vervallen, u uw toestemming heeft ingetrokken en wanneer wettelijke verplichtingen voor het verwerken of bewaren van uw gegevens zijn komen te vervallen.