Direct kopen bij de fabrikant     —     Originele onderdelen     —     Regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen     —     Vanaf €50 geen verzendkosten in NL en BE

Instructies voor retourzendingen

Als u een besteld artikel aan ons wilt retourneren, neem dan contact met ons op. Stuur ons een e-mail naar info@wesco-shop.nl of neem telefonisch contact met ons op: 010 - 483 28 49. Wij sturen u dan een e-mail met het retouretiket in de bijlage. Print het uit en bevestig het op het retourpakket. Het pakket - bijvoorkeur dezelfde verpakking die u heeft ontvangen, anders heel goed verpakt om beschadiging te voorkomen - kan dan worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde postkantoor.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Wesco International B.V., Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht-Rotterdam te Nederland, info@wesco-shop.nl, Telefoon: +31 10 483 28 49) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website http://www.wesco-shop.nl/herroepingsrecht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de Goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van deze Overeenkomst, aan ons te retourneren of te leveren. De deadline is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van 14 dagen deadline verzendt. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Status: 24.3.2020